Naturen netop nu - april

I april kommer forået for alvor i gang.

Resten af trækfuglene kommer nu til Danmark efter at have overvinteret syd på. Gøgen og landsvalen har taget hele vejen fra Afrika og kan i løbet af april opleves i skoven og det åbneland.

Frøer og tudser lægger nu æg i vandhuller og søer. Ved aftenstid kan man høre hannernes kvækken, når de imponerer hunnerne. Den lille vandsalamander er også ankommet til vandhullet, men parre sig lidt senere end vores frøer og tudser.

Skovbunden dækkes snart af forårets blomster. Da vestskoven er en ung skov er her ikke anemoner, som vi kender det fra andre løvskove, dog findes de enkelte steder i skoven. Vorterod, guldstjerne, brændenælder, skvalderkål og andre haveblosmter er også at finde i skovbunden.

De første træer springer nu ud og skoven vil i løbet af de næste par måneder bilve helt grøn.

Rediger Flyt Fjern