Naturen netop nu - marts

Marts er årets første forårsmåned. En magisk måned, hvor der både kan være sne og kulde, men også med sol og varme.

Det er nu de forskellige forårsbebuder for alvor begynder at titte frem. Martsviol med sin blå blomst, følfoden med sin gule blomst og skovens anemoner lyser fint op i den gråbrune skovbund.

Fuglene trækker nu nordpå mod deres ynglepladser og netop nu kan gæssene opleves i store flokke på de grønne arealer.

Lærken kan høres højt fra himlen. Da den er en vejrfugl, er dens trækken i høj grad bestemt af vejrforholdende, dvs. i de milde vintre bliver den herhjemme.

Den lille fine vipstjert ankommer i marts og er en ægte forårsbebuder. Den kendes på dens vippende hale, når den går på græsset for at samle insekter, som er dens primære føde.

Sidst på måneden kommer de første butsnudet frøer frem for deres vinterhi. Aktiviteten ved vandhullerne stiger og deres karakteristiske parringskald kan høres et godt stykke væk fra vandhullet.

Rediger Flyt Fjern