Vandhullet

Der er altid god stemning og stort engagement, når eleverne fanger dyr i vandhullet og overskrider grænser.