Hvordan booker du?

Til lærerne og pædagogerne

Booking af et besøg foregår på den måde, at du finder en ledig tid i kalenderen.

Derefter udfyldes en forespørgsel via "Bookingskemaet" her på hjemmesiden. Bookingen er endelig, når du modtage en bekræftelse på aftalen.