Valg af aktiviteter

Til lærerne og pædagogerne

Det største læringsudbytte opnås, hvis besøget på naturskolen er en del af et undervisningsforløb, hvor refleksion og perspektivering efterfølgende tages op i klassen.

Nogle aktiviteter er gode som appetitvækker for et emne. En fugletur kan fx være en god introduktion til et emne om fugle, mens f.eks. en digter tur kræver, at eleverne har et vist kendskab til genren inden.

Se aktiviteterne/emnerne her.