Gå til hovedindhold

Naturen netop nu

Læs mere under den enkelte måned.

Indhold

  Naturen netop nu
  Læs mere under den enkelte måned.

  Vinteren er en hård tid for dyr og planter.
  Dyrene har nu vinterpels, nogle ligger i dvale, andre har tilpasset sig et aktivt liv i kulden.

  Mange urters overjordiske dele er visnet bort, og de har kun rødder eller frø til at sikre, at der kommer nye planter, når det bliver forår.

  Træerne står nøgne, de er også gået i dvaletilstand. I efteråret dannede de knopper, som allerede nu er klar til at udvikle sig, når temperaturen og dagens lys tillader det.

  Februar er i gennemsnit årets koldeste måned, derfor er det også i februar, at der er størst sandsynlighed for sne.

  På trods af kulden kan de første spinkle forårstegn observeres i naturen. Forårsblomsterne spirer og knopper stikker forsigtigt op gennem sneen/jorden.

  Det er nu parringstid for flere dyr fx rævene, hvor man kan høre parringskaldet, som består af en gøen efterfulgt af et langt hyl. Natuglen tuder også sit parringskald og egernenes parringsleg i træerne kan også observeres.

  Grævlingens unger bliver født nu, men ser først dagens lys i maj.

  Det er nu et rigtig godt tidspunkt, at tage i skoven på jagt efter dyrespor i sneen.

  Marts er årets første forårsmåned. En magisk måned, hvor der både kan være sne og kulde, men også med sol og varme.

  Det er nu de forskellige forårsbebuder for alvor begynder at titte frem. Martsviol med sin blå blomst, følfoden med sin gule blomst og skovens anemoner lyser fint op i den gråbrune skovbund.

  Fuglene trækker nu nordpå mod deres ynglepladser og netop nu kan gæssene opleves i store flokke på de grønne arealer.

  Lærken kan høres højt fra himlen. Da den er en vejrfugl, er dens trækken i høj grad bestemt af vejrforholdene, dvs. i de milde vintre bliver den herhjemme.

  Den lille fine vipstjert ankommer i marts og er en ægte forårsbebuder. Den kendes på dens vippende hale, når den går på græsset for at samle insekter, som er dens primære føde.

  Sidst på måneden kommer de første butsnudet frøer frem for deres vinterhi. Aktiviteten ved vandhullerne stiger og deres karakteristiske parringskald kan høres et godt stykke væk fra vandhullet.

  I april kommer foråret for alvor i gang.

  Resten af trækfuglene kommer nu til Danmark efter at have overvintret syd på. Gøgen og landsvalen har taget hele vejen fra Afrika og kan i løbet af april opleves i skoven og det åbneland.

  Frøer og tudser lægger nu æg i vandhuller og søer. Ved aftenstid kan man høre hannernes kvækken, når de imponerer hunnerne. Den lille vandsalamander er også ankommet til vandhullet, men parre sig lidt senere end vores frøer og tudser.

  Skovbunden dækkes snart af forårets blomster. Da vestskoven er en ung skov er her ikke anemoner, som vi kender det fra andre løvskove, dog findes de enkelte steder i skoven. Vorterod, guldstjerne, brændenælder, skvalderkål og andre haveblomster er også at finde i skovbunden.

  De første træer springer nu ud og skoven vil i løbet af de næste par måneder blive helt grøn.

  Bøgen er sprunget ud og foråret er på sit højeste. I løbet af maj følger eg, ask og ahorn efter og skoven står i fuldt flor.

  Er man heldig kan man høre nattergalen synge og gøgen kukke.

  Rådyret får lam i maj. Finder man et rålam i skovbunden, så lad det endelig ligge i fred. Råen skal nok komme tilbage, men kan blive skræmt væk af menneskers færdsel.

  Grævlingens unger forlader hulen for første gang. De 2-3 eller måske endnu flere unger, fodres med opgylpet føde, efter at moderen er holdt op med at give dem mælk. Når de er omkring tre måneder gamle, følger de moderen på hendes natlige søgen efter føde.

  Juni er de lyse nætters måned og sommeren starter nu.

  De sidste træer er nu sprunget ud, hylden begynder at blomstre og smådyrene kribler og krabler på livet løs.

  Også i søen er der liv. Blishøns og ænder svømmer med striber af unger efter sig, og haletudserne myldre i vandet.

  Det er også nu at grævlinge- og ræveungerne kan opleves, når de lege i skumringstid omkring gravene.

  I juli når sommeren sit højdepunkt og naturen bugner af farver og liv. Valmuer og kornblomster farver markerne, og jordbær og hindbær bliver modne.

  Vover man sig ud i sommernatten, kan man se flagermusene jage efter insekter. De bruger ultralyd til at finde insekterne og navigere i mørket.

  Måske kan man høre pindsvinene pusle i sommernatten. De har nemlig parringstid i juli.

  August er ofte sommerens varmeste måned, og mange bær og frugter modnes nu, fx de søde rødgule mirabeller, som findes i mange skovbryn.

  Bi- og hvepseboer begynder at opløses nu, hvor de nye dronninger flyver ud og finder vinterhi. Arbejderne klarer sig selv så længe de kan, før kulden får bugt med dem.

  August betyder også afslutning på sommeren. Nattergalen forlader Danmark og flyver til Afrika for at vente på foråret.  

  September måned betyder masser modne bær, frugter og nødder. Svampene myldre op i skovbunden.

  I september starter kronhjortenes brunst periode. Hjorten brøler for at skræmme rivalerne væk fra deres territorium og for at tiltrække hunnerne og fremskyde deres brunst.

  Fuglene er igang med at trække sydpå for vinteren og sommerens insekter kan stadig opleves.

  I oktober måned begynder skoven at skrifte farve til de mere flammende gyldne farver. Bladene begynder at visne og inden længe falder de af træerne.
  Kastanjer, bog og agern er nu modne og falder til jorden på de blæsende dage. 
  Det er nu tid til at tage en tur i skoven og samle ind til efterårets kreative aktiviteter, fx en bladkrans af visneblade eller kastanjedyr. 

  Svampene står stadig flot i skovbunden og hasseltræerne er fulde af hasselnødder. Egern og mus er i fuld gang med at samle vinterforråd og pusler i træerne og skovbunden.

  De fleste insektædende fugle er fløjet sydpå, men ikke alle. Gærdesmutten og fuglekonge er to af de de insektædende fugle, som bliver vinteren igennem. Det er også nu vi får besøg af fx vandstæren fra nord, der yngler i Sverige og Finland om sommeren. 

  November er den sidste efterårsmåned og nu falder de sidste blade af træerne.
  Dyrene forberede sig på vinteren.

  Pindsvinet er gået i hi ligesom, krybdyr, padder og mange insekter.
  Regnormene graver sig dybt ned i sikkerhed for frosten.

  Det er også nu råbukken taber deres gevir - de kaldes kastestænger. Man skal være heldig, for at finde kastestænger i naturen, da de hurtigt bliver spist af mus og andre smådyr.

  December er årets sidste måned og starten på vinteren. Der er også året mørkeste måned, men fra den 21. december bliver dagene igen længere og lyset begynder at vende tilbage.

  Den lille fuglekonge overvintre i nåleskoven. Den skal finde mange insekter og smådyr for at overleve. Skovskaden lever af det vinterforråd, som den har gemt i efteråret. 

  Mange dyre er nu i dvale. Frøerne ligger på søens bund eller gemmer sig under brændestakke, blade og sten. Pindsvinet er gået i vinterhi i sin hule.