Gå til hovedindhold

Naturskolens formål og værdigrundlag

Naturskolens formål og værdigrundlag

Indhold

  Naturskolens formål er at give kommunernes skoleelever erfaringsdannende og lærerige oplevelser i, med og om naturen. Derudover skal den understøtte udviklingen i folkeskolen og være et supplerende tilbud til den daglige undervisning. 

  Tilbuddene skal bl.a. medvirke til;

  • at styrke elevernes forståelse for natur, herunder biodiversitet, miljø og klima.
  • at skabe et grundlag, så de selv på sigt kan forholde sig kritisk til spørgsmål og problematikker vedr. natur og miljø.
  • at inspirere til en sundere og mere bæredygtig livsstil.

  Eleverne skal lære at være både benytter og beskytter af naturen.

  Et besøg på Naturskolen skal give eleverne mulighed for at koble teori og praksis ved at arbejde konkret med nogle af fagenes abstrakte begreber, og derved opnå en mere vedvarende læring.

  Tilbuddene er et godt supplement, som understøtter nogle af de nye tiltag i folkeskolereformen fx en varieret hverdag, bevægelse, den sproglig udvikling, faglig fordybelse og den generelle undervisning.

  Eleverne vil blive mødt med en anerkendende tilgang, hvor der er plads til alle. Aktiviteterne tilpasses i samarbejde med læreren/pædagogen, så den enkelte elevs ressourcer bliver tilgodeset. Målet er at alle elever selv skal være aktivt handlende i deres egen læreproces.