Naturskolen

Naturskolen

Vestskovens naturskole er et gratis tilbud til folkeskolerne i Albertslund og Glostrup Kommune. Kom og besøg naturskolen. Oplev og lær om naturen året rundt.

Udeskole i Vestskoven

Trigonometri i praksis. Her er eleverne i fuld gang med at måle og beregne stigningsprocenten af Herstedhøje.

Trivselsdage i Vestskoven

Trivselsdagene i Vestskoven bød på dyb koncentration, latter og samarbejde.

Fugletur i Vestskoven

Foråret er en fantastisk årstid at tage ud i skoven og høre og se på skovens mange fugle.

Det kribler og krabler

Forår og sommer byder på et rigt dyre- og planteliv i søen ved Naturcenteret. Noget der motiverer de fleste elever - både når man går i 0. og 9. kl.

Nyheder

Nyheder

23. april 2019
I kan nu booke forløb med Naturskolen til næste skoleår 2018/19. Glæder mig til at se jer.

Følg naturskolens haletudser på FB - Vestskovens Naturskole

15. dec. 2018
HUSK at det er muligt at tænke Naturskolen ind i forbindelse med naturfagsprøven. Læs mere under fanen "Skole" - "Udskolingen". Glæder mig til at samarbejde med jer.

1. aug. 2016
Naturskolen har nu oprettet en Facebook side, hvor nyheder m.m. fremover vil blive delt der.
https://www.facebook.com/vestskovens0naturskole/

 

 

 

Naturen netop nu - april

Naturen netop nu - april

I april kommer forået for alvor i gang.

Resten af trækfuglene kommer nu til Danmark efter at have overvinteret syd på. Gøgen og landsvalen har taget hele vejen fra Afrika og kan i løbet af april opleves i skoven og det åbneland.

Frøer og tudser lægger nu æg i vandhuller og søer. Ved aftenstid kan man høre hannernes kvækken, når de imponerer hunnerne. Den lille vandsalamander er også ankommet til vandhullet, men parre sig lidt senere end vores frøer og tudser.

Skovbunden dækkes snart af forårets blomster. Da vestskoven er en ung skov er her ikke anemoner, som vi kender det fra andre løvskove, dog findes de enkelte steder i skoven. Vorterod, guldstjerne, brændenælder, skvalderkål og andre haveblosmter er også at finde i skovbunden.

De første træer springer nu ud og skoven vil i løbet af de næste par måneder bilve helt grøn.